ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на електронен магазин „PartyDrinks.BG

 

Настоящите общи условия регламентират отношенията между онлайн магазин, собственост на ТЪРГОВЕЦА и лицата ползващи Уебсайта и онлайн магазина находящи се на www.PartyDrinks.bg

 

1.         ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията между ТЪРГОВЕЦА, в качеството си на оператор на електронен магазин, достъпен през Уебсайта www.PartyDrinks.bg и КЛИЕНТИТЕ (посетители и клиенти) на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

ДЕФИНИЦИИ:

"ОБЩИ УСЛОВИЯ" е настоящия текст (текстов документ) който регулира отношенията между Клиентите и Търговеца по смисъла на Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД) на Република България и който документ (както и всяка част от него) е изключитлена интелектуална собственост на ИНТЕРАКТИВ ТАКТИКС ЕООД по смисъла на закона за Закона за Авторско Право и Сродните Права (ЗАПСП) на Република България. Чрез влизане в Електронния Магазин, Клиентът безусловно и изцяло се съгласява със смисъла на съдържанието им, независимо от начина, по който е достъпил Уебсайта, а също и в случаите, в които ползва който и да е сегмент, представляващ част от Уебсайта. С приемането на настоящите Общи Условия Клиентът се съгласява, потвърждението на договора сключен с Търговеца от разстояние, да се извършва чрез предоставеният от него адрес на електронна поща (имейл), чрез телефонно обаждане или чрез Кратко Текстово Съобщение (SMS).

 ИНТЕРНЕТ“ представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.

„УЕБСАЙТ“/“ИНТЕРНЕТ САЙТ“ е цялата информация която е достъпна посредством Интернет на адрес www.PartyDrinks.bg и съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на ТЪРГОВЕЦА съгласно Закона за Авторско Право и Сродните Права (ЗАПСП) на Република България.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”/„ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН“/“ОНЛАЙН МАГАЗИН“ е Уебсайт позициониран на интернет адрес www.PartyDrinks.bg, който представлява виртуална платформа за покупко-продажба на стоки и/или услуги и има за цел да послужи за постигане на съгласие между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА с оглед да помогне да се осъществи търговска сделка помежду им по отношение на предлаганите продукти (стоки, артикули и/или услуги) в Уебсайта.

„ТЪРГОВЕЦ“ е Уебсайта www.PartyDrinks.bg, който е собственост на ИНТЕРАКТИВ ТАКТИКС ЕООД и е предназначен за осъществяване на продажба на продукти (стоки и/или услуги) посредством Интернет. По смисъла на тези общи условия „ТЪРГОВЕЦ“ е юридическото лице, с което клиентът сключва договор за покупко-продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) и/или услуга в електронния магазин по смисъла на Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД) на Република България.

„КЛИЕНТ“ е дееспособно лице, което е посетител на Уебсайта и което се е съгласило с настоящите Общи Условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Електронния Магазин стоки и/или услуги.

„ДОГОВОР” е свободното двустранно споразумение между Търговеца и Клиента, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стока и/или услуга представени в електронния магазин. Договорът се счита за сключен, в момента, в който Търговецът е потвърдил Заявката направена от Клиента.

„СТРАНИ“ по договора са са Търговеца и Клиента.

„ИНТЕРАКТИВ ТАКТИКС“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано според Търговския Закон на Република България с ЕИК: 202002308 и адрес на регистрация гр. София, бул. Патриарх Евтимий №16, което дружество определя Общите Условия в Електронния Магазин, продаващ продукти (стоки и/или услуги), намиращи се в него. ИНТЕРАКТИВ ТАКТИКС ЕООД има правото едностранно да променя съдържанието на Електронния Магазин, както и настоящите Общи Условия.

„ЗАЯВКА“ представлява потвърдената от страна на Клиента готовност да закупи продукти (стоки и/или услуги), които следва да бъдат доставени от Търговеца, като тази готовност е отправена по електронен път към Електронния Магазин с крайна цел да се осъществи покупко-продажба на стоки и/или услуги. Търговеца изпраща потвърждение на Заявката към предварително посочен от Клиента адрес на електронна поща (имейл) или по телефон. Потвърждението от страна на Търговеца и одобрението от страна на клиента се осъществява чрез електронна поща с изпращане на електронно писмо (имейл) или по телефон (телефонно обаждане или SMS) от упълномощено от търговеца лице с цел потвърждение на заявката и нейните компоненти.

„КУРИЕР” е търговец, който е физическо или юридическо лице, което доставя закупенатите от Клиента стоки до посочен от Клиента адрес и осъществява дейността си съгласно Закона за Пощенските Услуги (ЗПУ) на Република България.

„ВРЕМЕ“ изчислява се според официалния часови пояс на Република България, а именно Източно Европейско Време, изписано на английски като “Eastern European Time”  или съкратено ЕЕТ, също още изписвано с абревиатура GMT+2.

„РАБОТЕН ДЕН“ е всеки всеки ден, в който Българска Национална Банка осъществява дейност.

„НЕРАБОТЕН ДЕН“/ „ПОЧИВЕН ДЕН“  е всеки ден, който се пада официалн празник на Република България както и всеки ден, който е Неделя или Събота, освен когато не е обявен за Работен Ден”.

"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" представлява начин на плащане, което се осъществява при доставката на стоки и/или услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ) на Република България.

 

2.         УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2.1.    Свързаността на Клиентите с електронния магазин www.PartyDrinks.bg се осъществява посредством Интернет и достъпа до него е безплатен.

2.2.    За да може Клиентът да осъществи покупка от електронния магазин www.PartyDrinks.bg, е необходимo Клиента да се регистрира в Уебсайта с потребителско име, електронна поща (e-mail) и да генерира парола за достъп до Уебсайта, а също така и да предостави телефоен номер и адрес за доставка на продукти (стоки и/или услуги) във формата за регистрация на Търговеца. Регистрирацията е безплатна и се осъществява след попълване на формата за регистрация от страна на Клиента. Веднъж, след като се е регистрирал, Клиентът вече има възможност да ползва от всички услуги на Онлайн Магазина.

2.3.    В електронния магазин www.PartyDrinks.bg всяка стока и услуга са с посочена цена, като всеки изложен артикул съдържа основните характеристики на продукта или услугата заедно с допълнителна информация, която има за цел да помогне на Клиента да направи своя информиран избор за покупка.

2.4.    В описанието на всеки продукт има бутон „Добави в кошница“ и натискането му добавя избрания продукт във виртуален списък с покупки на Клиента. Съдържанието на кошницата се запазва, до момента, в който Клиента реши да продължи с покупка на продуктите. Чрез натискане на бутон „КупиКлиентът може да продължи да разглежда съдържанието на виртуалната списък с покупки, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Напредна екрана се появяват данните за Клиента, с информация за доставка и повторен преглед на закупените стоки и услуги. Заявката се активира чрез натискане на втория бутон „Напред.

 

3.         ЗАЯВКА НА ПРОДУКТИ (СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ)

3.1.    За заявяване на стоки и/или услуги от електронния магазин е необходимо Клиентът да предостави точни данни относно:

3.1.1.  Актуалнен адрес на електронната си поща;

3.1.2.  Пълен и коректен адрес, на който да получи стоката и/или услугата;

3.1.3.  Кореткно попълнени данни за контакт съдържащи име, фамилия и телефонен номер за връзка с клиента;

3.1.4.  В случай, че Клиентът е юридическо лице, той следва да посочи име, форма на управление, материално отговорно лице и ЕИК на дружество с оглед издаване на фактура с коректни данни.

3.2.    Заявката се счита за отправена към електронния магазин с натискане на бутон „Потвърждавам Поръчката си“ намиращ се под данните за доставка на заявката, който се появява, след като поне един продукт е бил поръчан от клиента  и е натиснат бутон „Добави в количката”.

3.3.    След успешна Заявка, Клиентът получава потвърждение чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес, чрез телефонно обаждане към посочения от него мобилен телефонен номер или чрез изпращане на SMS на посочения от него мобилен телефонен номер. Потвърждението включва информация за вида и количеството на поръчаните стоки и услуги, номера на Заявката, датата и часа, в който е направена, както и времевия диапазон, в който ще бъде доставена. След успешно направена заявка Търговецът изпраща имейл на електронната поща на Клиента и/или SMS на посочения от Клиента мобилен телефонен номер с информация за номера на заявката, както и времевия диапазон, в който заявката ще бъде доставена. Потвърждение с телефонен разговор се извършва ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно заявката или по преценка на Търговеца.

3.4.    Ако поръчаната стока (конкретен артикул) не е в наличност или ако някоя услуга не може да бъде доставена Търговецът уведомява Клиента и в случай, че Клиентът не се съгласи Заявката да се замени за друга стока  или услуга (аналогичен артикул), то Заявката бива анулирана.

3.5.    Заявките в електронния магазин на www.PartyDrinks.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като тяхното изпълнение е в обозначените и приети с заявката времеви интервали.

3.6.    Работното време на консултантите на онлайн магазин www.PartyDrinks.bg е: 

От понеделник до петък от 09:00 до 19:00 часа.

Събота: от 10:00 до 14:00 часа.

Почивен ден: Неделя.

3.7.    Заявки, които са получени с непълни, неточни или липсващи данни за Клиента (лицето, което купува стоки и/или услуги), а именно име, фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер и адрес за доставка, се задържа до изясняването на коректните данни за Клиента. Заявки с такива непълни, неточни или липсващи данни за Клиента се анулират след 48 часа след постъпването на заявката, освен ако Търговецът не получи от Клиента пълните и коретктни данни с оглед изпълнението на Заявката. Такива Заявки получават статус „НЕВАЛИДНА”, заради обективна невъзможност да бъдат доставени.

3.8.    Клиентът може да откаже вече направена заявка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа, като в случай на отказ в деня на доставката се приспадат административните и транспортни разходи, които остават за сметка на Клиента.

 

4.         ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ

4.1.    След постъпване на Заявка от Клиента, той получава уведомление за успешно приетата Заявка чрез имейл, SMS и/или телефонно обаждане от страна на Търговеца.

4.2.    Търговецът доставя само успешно приетите Заявки.

4.3.    Доставката на поръчана стока се извършва във времевите диапазони съгласно направената от Клиента Заявка в работното време на Куриерите съгласно т.4.4. и не се извършва в дни, които се падат неделя или са официални празници на Република България. Различните видове доставка са както следва:

4.3.1.  Стандартна доставка - извършва се в срок определен от Търговеца и е описан в Уебсайта, като доставката се извършва до срока посочен от Търговеца, който започва да тече от момента на потвърждаване на Заявката от страна на Търговеца към Клиента и се таксува на базова цена за доставка, публикувана от Търговеца в Уебсайта и определена от Клиента в процеса на генериране на Заявката.

4.3.2.  Бърза доставка - извършва се в съкратен срок спрямо срока по т.4.3.1. който срок е определен от Търговеца и е описан в Уебсайта като доставката се извършва до срока посочен от Търговеца, който започва да тече от момента на потвърждаване на Заявката от страна на Търговеца към Клиента и се таксува с допълнителна цена надвишаваща цената по т.4.3.1. съгласно тарифа, публикувана от Търговеца в Уебсайта и определена от Клиента в процеса на генериране на Заявката.

4.3.2.1.            Експресна доставка - извършва се в максимално кратък срок определен от Търговеца и описан в Уебсайта като доставката се извършва до срока посочен от Търговеца, който започва да тече от момента на потвърждаване на Заявката от страна на Търговеца към Клиента и се таксува с допълнителна цена надвишаваща цената по т.4.3.2. съгласно тарифа, публикувана от Търговеца в Уебсайта и определена от Клиента в процеса на генериране на Заявката.

4.3.3.            Доставка в предварително  определен от клиента времеви диапазон - извършва се в предварително определен интервал от страна на Клиента през работното време на Куриерите съгл. т.4.4 и се таксува с допълнителна цена съгласно тарифа, публикувана от Търговеца и потвърдена от Клиента в процеса на генериране на Заявката.

4.4. Работните дни за Куриерите за доставка на напитки на онлайн магазин www.PartyDrinks.bg са:

От Понеделник до Петък: от 10:00 до 18:00 часа.

Събота: от 10:00 до 14:00 часа.

Почивен ден за куриерите: Неделя и всеки национален празник на Република България.

4.5.

АБОНИРАЙТЕ СЕ!

ПОЛУЧАВАЙТЕ НАШИТЕ АКТУАЛНИ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДИ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ!